Skip to Content

เหยี่ยวขาว (Black-shouldered kite)

ข้อมูลนก
เหยี่ยวขาว (Black-shouldered kite)
เหยี่ยวขาว (Black-shouldered kite)
เหยี่ยวขาว (Black-shouldered kite)
ชื่อ: 

เหยี่ยวขาว

ชื่อสามัญ: 

Black-shouldered kite

ชื่อวิทยาศาสตร์: 

Elanus caeruleus

จำแนกอยู่ในวงศ์: 

Family; Accipitridae

ลักษณะทั่วไป: 

หัวและลำตัวด้านล่างสีขาว ตาสีแดง แถบตาสีดำ ลำตัวด้านล่างสีเทาอ่อน แถบปีกสีดำตรงจากหัวไหล่ แข้งและตีนเหลือง
ขณะบินหัวไหล่สีดำ ปีกยาวปลายแหลม ขนปลายปีกด้านล่างสีดำ

สถานที่พบ: 

ทุ่งนา ทุ่งหญ้า พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เปิดโล่งต่างๆ
มอ.ปัตตานี เคยพบบริเวณคณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาลัยอิสลามศึกษา และบริเวณโซนหอพักในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยยาเขตปัตตานี

นกใกล้เคียงกัน: 
เหยี่ยวรุ้ง
นกใกล้เคียงกัน: 
เหยี่ยวแดง (Brahminy Kite)


สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์

สมาชิกใหม่

  • beatrismendiola00816
  • jaquelinep
Powered by Drupal, an open source content management system
bird_info | about seo